Vis taoppfag.no som: Mobil

Om ta opp fag

Forbedre en karakter fra videregående? Ta flere poeng? Studiekompetanse? - Ta opp fag!

Vil du forbedre en karakter fra videregående, eller mangler du kanskje noen poeng for å komme inn på drømmeutdannelsen din? Taoppfag.no hjelper deg som mangler fag fra videregående skole og som ønsker å ta opp fag som naturfag, matematikk eller økonomi som privatist. Her finner du en stor bredde av fag, enten du vil ta opp fag, oppnå studiekompetanse, forbedre en eller flere karakterer fra videregående eller finne en voksenopplæring.

Ta opp fag fra videregående skole

I Norge finnes det gode muligheter for deg som mangler poeng for å komme inn på din drømme utdannelse eller om du ønsker å ta opp visse fag for å få bedre karakter. Blant annet kan du velge mellom:

Privatskole: På en privatskole kan du ta fag på nivå med videregående opplæring. Du kan ta fag du allerede har lest på videregående eller du kan velge å ta helt nye fag.

Selvstudium: Om du ønsker å ta et selvstudium så leser du på egen hånd og tar eksamen uten å følge undervisning.

Hospitering: Du kan velge å ta kontakt med en videregående skole i ditt område og sjekke om det finnes ledige plasser ved et eller flere fag sånn at du kan følge undervisning der.

Voksenopplæring

Livslang læring er viktig og alle skal kunne fornye sin kompetanse og utvikle sine evner hele livet gjennom. Å lære nye ting kan bidra til økt livskvalitet samt til verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

Voksenopplæring i Norge omfatter hovedsakelig disse områdene:

  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Videregående opplæring for voksne
  • Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger
  • Høyere utdanning
  • Arbeidsmarkedsopplæring
  • Læring i arbeidslivet
  • Opplæring arrangert av studieforbundene
  • Fjernundervisning
  • Folkehøgskole